Защо и къде се прилагат профили за дилатационни фуги

 ПРОФИЛИ ЗА ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ

Какво е дилатационна фуга ?

В резултат на различни причини се появяват вътрешни напрежения в конструктивните елементи на сградите.
Понякога големината на тези напрежения е значителна, за да се пренебрегне.

Какво причинява такива напрежения?

Температурни разширения или свивания, различно ниво на слягане поради различието в почвата, върху която е изградена конструкцията, движения, причинени от земетресения и урагани, които карат сградата да се олюлява.
За да преодолеем тези вътрешни напрежения, в някои случаи е необходимо да се раздели сградата на блокове, така че всеки блок да се натоварва с по-малки сили. Това разделяне е направено от основите на сградата до покрива. Този отвор започва от фундамента и стига до покрива като пресича всички етажи, стени и тавани.
Отворът за дилатационна фуга трябва да бъде определен спрямо статичните изчисления и динамичните анализи от строителен инженер. Инженерът знае очакваното движение на конструкцията и съответно избира широчината на отвора, която да бъде способна да поглъща движението.
Мястото на дилатационната фуга също се решава от строителен инженер като се вземат под внимание някои критерии. Например ако сградата е съставена от различни по височина блокове, дилатационната фуга трябва да бъде предвидена така, че да разграничава тези блокове. В друг случай, например ако дължината на сградата е повече от определената в нормите, тогава дилатационната фуга е препоръчителна, за да раздели сградата на отделни секции.

asprofil-1

В какъв вид сгради се слагат дилатационните фуги?

Търговски центрове, молове, болници, училища, паркинги, бизнес комплекси, заводи и др.

Какво е профил за деформационна фуга?

Лайстните за дилатационни фуги се правят от алуминий или стомана и се използва да покрие дилатационната фуга, позволявайки движение на блоковете без да се причиняват щети на бетона или покритията. В общия случай отделните части са свързани с "вложки" или гумени "гарнитури".

asprofil-2

Важно при използването на  дилатационните фуги

Когато не се използва профил или е използван неправилен профил, това ще причини пукнатини в повърхностното покритие или обрушване по ръбовете. В повечето случаи поправката на щетите и поставянето на правилния профил излиза по-скъпо.

Видове  дилатационни фуги в зависимост от повърхността

Профилите за дилатационни фуги могат да бъдат групирани по много начини в зависимост от много различни характеристики.

 

а. Подови профили: Избирането на правилния профил е много важно. Ако подът ще подлежи на допълнителни натоварвания, изключаваме пешеходци, е необходимо да знаем какъв вид ще е натоварването от превозни средства, товароподемна техника или камиони. Товарът специфициран в DIN 1055 и DIN 1072.

asprofil-3

б. Профили за стени и тавани: Различно от подовите профили, тези профили не се различават по условията на натовареност. Независимо от това, неправилното използване на тези профили може да причини нежелани резултати впоследствие. Освен това подовите и стенните профили трябва да се подбират естетически, ако е планирано да бъдат поставени на едно и също място.

asprofil-4

в. Профили за тераси и покриви: Те трябва да бъдат водоплътни и връзката с мембраната за хидроизолация трябва бъде осъществена грижливо. Същият профил може да бъде използван за свързване хидроизолационните мембрани на шлицови стени в основи.

asprofil-5