За нас

Материалите от Уником ЕООД решават проблеми на архитекти, дизайнери и строители. Те предават завършен вид на строителните конструкции и помагат за общото хармонично възприятие на сградата.

Нашите специалисти имат многогодишен строителен опит по различни жилищни и обществени сгради. Клиентите могат винаги да разчитат на разумен съвет и ефективно архитектурно - строително решение, което да им спести време, нерви и пари.

От 1994 година до сега фирмата се е доказала като надежден партньор на множество обекти и тяхното състояние сега е нашата най-голяма реклама.

Стараем се да предложим различни дилатационни лайстни, както покриващи нуждите при големи натоварвания така и за  естетичнни архитектурни детайли.

Като производител на профили за деформационни фуги имаме гъвкави срокове на доставка.

Лайстните за фуги биват:

За подове, стени и тавани;

Фуги за високо натоварване и индустриални фуги;

Сеизмични фуги;

Термични фуги;

Водонепропускливи фуги;

Противопожарни фуги;

Фуги за настилки -работни фуги