Услуги и обяви

Консултиране на клиенти при избор на подходящ профил, съобразно неговите нужди.

Консултиране на клиенти по всички въпроси, касаещи монтажа на нашите продукти .

При сключване на договор - контрол от страна на инструктор за спазване на технологията при полагане на материалите.

 

ОБЯВИ

 objava po programa

Приложение на документи по процедура

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Линия за екструзия на алуминий (1бр.), включваща:

1. Индукционна пещ за балванки- 1бр.

2. Индиректна преса за екструзия на алуминий с единично движение - 1бр.

3. Пещ за матрици - 1бр.

 

Документите може да изтеглите оттук:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА - ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

 

 

 ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ