Технически характеристики на профилите и вложките

АЛУМИНИЕВА СПЛАВ

Сплав 6063 AA-USA / 60 ETIAL-TURKEY / DIN AIMgSi 0,5
Температура на топене 660° C
Температура на кипене 2300° C
Якост на спукване 16,5 Kg / mm²
Якост на опън 19,0 Kg / mm²
Удължение(5)(50mm) 8,0 Kg / mm²
Твърдост (HB) 70
Якост на срязване 14 Kg / mm²
Плътност (относително тегло) 2,71 g/cm³
Коефициент на еластичност 69 Gpa
Топлопроводимост 0,44 cal/cm.S.°C
Коефициент на разширение 0, 000024 (20° - 100° C)
Електрическо съпротивление (20) 0,038 .mm²/m
Съпротивление на корозия Добро
Заваряемост Добра
Анодност Добра
Анодна дебелина 8 - 10 µ
Живот 50 години
Химически състав Aluminium = % 97,30 - 98,15
Mg = % 0,45 - 0,90
Si = % 0,20 - 0,60
Fe = % 0,35
Cu = % 0,10
Mn = % 0,10
Cr = % 0,10
Ni = % 0,10
Zn = % 0,10
Ti = % 0,10
Ga = % 0,10
Други = % 0,15

СВОЙСТВА НА ВЛОЖКИТЕ

EPDM

НИТРИЛ

Кратко име EPDM NBR
Стойностен фактор 1 2
Работен интервал 30-85° 4-100°
Цветове Ограничен интервал Ограничен интервал
Max продължителност 130° 100°
Max периодичност 150° 130°
Ниски температури -50° -20°
Оксидация Отлична Добра
Съпротивление на озон и UV Отлична Значителна
ASTM олио 1 на 20 C Значителна Отлична
ASTM олио 1 на 200 C Незадоволително Добра
ASTM олио 3 на 20 C Незадоволително Отлична
ASTM олио 3 на 100 C Незадоволително Добра
ASTM гориво 8 на 40 C Незадоволително Значителна
Алкохол Добра Добра
Ацетон Добра Незадоволително
Бензол Незадоволително Незадоволително
Киселини Добра Добра
Основи Добра Значителна
Физическа якост Добра Добра
Смачкване при свиване Добра Добра
Якост на срязване и триене Добра Добра
Гъвкавост Много добра Добра
Газопропускливост Често ниска Ниска
Електросъпротивление Отлична Лоша
Пожароустойчивост Лоша Лоша
Водоустойчивост Отлична Добра