Критерии при избор на дилатационна фуга

Важни критерии при избиране на профил за дилатационна фуга:

За да изберете правилния профил е нужно да се дефинират някои характеристики. Ще ги изброим по-долу и отговорите на тези изисквания стъпка по стъпка ще ни отведат до правилния избор на профил.

1. Отвор (Fb):

Конструкторът определя ширината на фугата въз основа изчислителните движения на сградата на база статични и динамични товари. Избраният профил трябва да съответства на проектната ширина за да позволява желаната от проектанта дилатация(W)

asprofil-6

2. Под или над подовото покритие:

Под покритието: Профилите се инсталират или преди повърхностното покритие или след това. Ако повърхностното покритие не е завършено все още, профилът за дилатационна фуга е препоръчително да се постави на този етап. Тогава трябва да се избере профил от вида с долно закрепване. За този тип частта от профила, която се вижда, е по-малка отколкото на този с горно закрепване.

asprofil-7

Над покритието: Този тип се предлага, когато всички повърхностни покрития са завършени и профилът за дилатационна фуга е необходимо да се монтира. Видимата част на профила е по голяма от тази на профилите с долно закрепване.

asprofil-8

3. Дебелина на покритието (Н):

За избора на профилите с долно закрепване е необходимо да се специфицира дебелината на покритието.

asprofil-9

4. Товароподемен капацитет:

Ако подовият профил е предназначен да понася определен вид товар, различен от пешеходци, е препоръчително това да бъде специфицирано. Товарът може да бъде както от леки автомобили, така и от товароподемна техника или камиони.

asprofil-10

5. Хоризонтален капацитет на движение (W±):

Знаейки изчислените хоризонтални движения между двата блока от сградата и използвайки подходящи профили, можем да предотвратим повреждането на краищата на профилите.

6. Капацитет на вертикално движение:

Вниманието трябва да падне върху задължителното слягане, зависещо от основата, върху която е построена сградата и от товара на сградите, както и от профилите между високоетажните и нискоетажните блокове. Също така трябва да бъде взето под внимание, че определени слягания могат да възникнат в минни и сеизмични зони.

7. Химични ефекти:

Ако профилът ще бъде подложен на някакво химично въздействие, то изборът му трябва да бъде съобразен с това.

8. Водонепропускливост:

На места като многоетажни автопаркове, подземни гаражи и открити участъци е необходимо да се поставят водонепропускливи дилатационни фуги.

 

Важни изисквания при монтажа:

1. Фугите трябва да бъдат с еднаква ширина от дъното на плочата до горния слой на покритието.
2. Ръбовете на фугите, където ще бъдат поставяни профилите, трябва да бъдат добре подготвени, неравните,
грапави краища на повърхността трябва да бъдат нивелирани(изравнени).
З. Профилът трябва да бъде фиксиран неподвижно; изравнителен строителен разтвор с висока якост(5,50 N/mm2) може
да бъде поставен под профила при необходимост.
4. Разстоянието между подвижните елементи на профила по дължината му и между скрепителните елементи на профила и краищата на отвора, трябва да бъде в съответствие с инструкциите за приложение.

 

Монтаж:

А. Подови профили: Първото фиксиране профила започва на 15 см от края на профила и продължава през 30 см. Скрепителните елементи трябва да бъдат фиксирани по начин, който не позволява загуби. 8 мм стоманени скрепителни елементи(рол-болтове) се използват за профили, където товарният трафик е голям, профили, изложени само на пешеходен товар, се закрепват с 8 мм пластмасови дюбели и 6 мм винтове.

Б. Профили за стени и тавани: Стенните профили се монтират отгоре надолу като вложката се поставя на първите 1-2 м. По-нататък се притиска с клещи на всеки 20 см. Това не позволява на вложката да се плъзга надолу.

С. Профили за тераси и покриви: Средата на двукрилия термопластичен гумен профил е притисната във фугата. Крилата на профила са залепени към пода от двете страни на фугата чрез лепило на каучукова основа. Ако профилът трябва да се постави върху бетон, битумната изолация трябва да е поставена предварително върху бетона. Ако съществува нова битумна изолация, профилът може да се закрепи за мембраната без обшивка. След това се нанася втори пласт от лепилото върху крилата на профила, което не им позволява да се отделят.

 

ПРОТИВОПОЖАРНИ ВЛОЖКИ:

Използват се в отвора на дилатационните фуги, за да предотвратят преминаването на пушек или пламък в случай на пожар. Те са направени основно от минерални влакна или каменна вата и са А1 клас (не горими) в съответствие с DIN4102, част 1.

Има 3 вида противопожарни вложки, които можем да предложим:

1. Въжен вид: Направени от влакна от каменна вата и оплетени със стъклена нишка, те се използват в отвори от 10 до 55 мм. В зависимост от ширината на фугата въжето е с диаметър от 12 мм до 60 мм. Например, ако отворът на фугата е 27-37 мм, въжето трябва да е с диаметър 50 мм.

2. Нагъващ се вид: Един единствен лист от влакна, съдържащ минерална пяна се използва за отвори от 10 до 50 мм, монтира се чрез огъване на листа. Размерите на листа за под са 250 мм Х 1000 мм, а за стени - 200 мм Х 1000мм. Дебелината на листа варира от 10 до 35 мм.

3. Блоков вид: Пластове от влакна, съдържащи минерална вата, са свързани помежду си със специално лепило и формират блокове. Те се предлагат с размери между 50 мм и 200 мм.

За стени и тавани са необходими различни по дебелина блокове. Например, за отвор 120 мм на стена се предлага блок с размери 165 мм Х 140 мм Х 1000 мм, докато за таван е необходим 165 мм Х 190 мм Х 1000 мм. Степента на съпротивление на огъня и мястото за поставяне като стена, под или таван, са важни характеристики за избирането на подходящия вид противопожарна вложка.

asprofil-11